IndexEmail
English          
Keresés
 
www.magyarnok.hu | www.marciusafogyatekossaggalelonoke.hu | www.legjobbnoimunkahely.hu | www.zsidonok.hu | www.visegradwomen.net
 
 

nea emet 

http://www.noikarrier.hu/files/ujlogo.gif

TÁJÉKOZTATÓ A SAJTÓ RÉSZÉRE (2009.07.12.)

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség konferenciát szervezett
 „Összefogás egy jobb világért”címmel
(alcím: Az ENSZ – ECOSOC tevékenysége és együttműködése akkreditált civilszervezetekkel).
Helyszíne: Ramada Plaza Budapest Hotel  (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.)
Időpontja: 2009. július 10. 15.30-18.00 óra
A konferencia fővédnökei a Külügyminisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

A Konferencia témája:
A 2003 –ban alapított Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) 2009-től első magyar „ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal rendelkező civil szervezetként” részt vehet az ENSZ / ECOSOC munkájában. Ezáltal szorosabbá válhatnak az ENSZ és az európai kapcsolatok olyan globális ügyek, mint
a női esélyegyenlőség, a női jogok, a női foglalkoztatás területén. 

A konferencia díszvendége, vezérszónoka, Dr. Hanifa Mezoui, aki 10 éves tapasztalatot szerzett az ENSZ civil szervezetekkel való együttműködése tekintetében a Civil Szervezetek Szekció vezetőjeként. Előadást tartott a nők társadalmi érdekérvényesítésének helyzetéről, valamint a nők szerepéről az ENSZ döntéshozatali folyamataiban. Konzultáció keretében adott  tájékoztatást az ENSZ és ezen belül a Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) tevékenységéről, valamint az  ECOSOC-kal való kapcsolat jelentőségéről a konzultatív státusszal rendelkező civilszervezetek számára.
A konferencia további előadói:  Horváthné Dr. Fekszi Márta nagykövet, kabinetfőnök a Külügyminisztérium részéről tartott előadást Magyarország ENSZ- ben vállalt szerepéről, Rauh Edit a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára a női esélyegyenlőség területén teljesített feladatokról tartott előadást összhangban az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljaival. Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke előadásában a világgazdasági válság nőket érintő következményeiről beszélt.
Bárány Ibolya a HUN-IDA Kht. ügyvezető igazgatója méltatta a női esélyegyenlőség ügyének jelentőségét a nemzetközi fejlesztési együttműködési programokban, amelynek keretében az ENSZ tanácsadói státusszal rendelkező magyar civilszervezet továbbadhatja tudását és tapasztalatait a térségben.
Ferenczi Andrea a konferencia szervezője, az  MNKSZ elnöke előadásában ismertette a Szövetség azon célját, hogy mint első magyar „ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal rendelkező civil szervezet” információkat, tapasztalatokat szerezzen és terjesszen a nők helyzetének javítása érdekében, mivel sajnos Magyarországon a nők részvétele mind a politikai mind pedig a gazdasági döntéshozatalban világviszonylatban és európai összehasonlításban is igen alacsony. A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség célja egyidejűleg, hogy a női foglalkoztatás bővítése érdekében megvalósított esélyegyenlőségi projektjeit hosszabb távon európai uniós és ENSZ szinten is bemutassa, mint magyar „jó példákat”.

 

További információ:
Ferenczi Andrea 30/982 7093
www.noikarrier.hu

 

 

 PROGRAM

14.30-15.30    Regisztráció, vendégek fogadása

15.30-15.45    Ferenczi Andrea, a Magyar Női Karrier fejlesztési Szövetség elnöke,
                       a konferencia szervezője, levezető elnök köszöntője
                               
15.45-16.00   Horváthné dr. Fekszi Márta, nagykövet, a Külügyminisztérium   kabinetfőnöke
Magyarország szerepe és tevékenysége az ENSZ-ben

16.00-16.45   Dr. Hanifa Mezoui, díszvendég
A nők társadalmi érdekérvényesítésének helyzete, a nők szerepe az ENSZ döntéshozatali folyamataiban

16.45-17.00   Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium feladatai az ENSZ gender-tevékenységéhez kapcsolódóan

17.00-17.15   Simai Mihály, akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke         
A világgazdasági válság és a nők helyzete 

17.15-17.45   Konzultáció Dr. Hanifa Mezouival
Téma: Az ENSZ – ECOSOC tevékenysége és együttműködése
az akkreditált civil szervezetekkel
Levezető elnök: Bárány Ibolya, ügyvezető HUN-IDA Kht

17.45-18.00   Széles Izabella műsora

 

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség együttműködő partnere
a Vodafone Operációs Központ

A rendezvény támogatója
a Ramada Plaza Budapest Hotel

 

HIVATKOZÁSOK: 
wfc

 
 
   
Az MNKSZ honlapjainak fejlesztését és karbantartását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja