IndexEmail
English          
Keresés
 
www.magyarnok.hu | www.marciusafogyatekossaggalelonoke.hu | www.legjobbnoimunkahely.hu | www.zsidonok.hu | www.trameproject.net
 
 

nea emet
„Összefogás egy jobb világért"
Konferencia
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség első magyarországi civil szervezetként elnyerte
az „ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státuszt

A 2009. július 10-én a Ramada Plaza Budapest Hotelben zajlott Összefogás egy jobb világért elnevezésű konferencia és tanácskozás abból az örömteli alkalomból került megrendezésre, hogy a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) első magyarországi civil szervezetként elnyerte az „ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státuszt", melynek köszönhetően ez évtől részt vehet az ENSZ / ECOSOC munkájában.
Ferenczi Andrea, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnöke és a konferencia levezető elnöke köszöntőjében bemutatta a 2003-ban, egy évvel hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt alapított Szövetség életének eddigi legfontosabb állomásait. 2006-ban zajlott az MNKSZ első nagyszabású konferenciája a Parlamentben, Nők a politikai döntéshozatalban címmel; azóta négy további konferenciára is sor került az ország első számú épületében, az MNKSZ legfontosabb céljainak, a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtésének és a női érdekérvényesítés hatékonyabbá tételének méltó helyszínt kölcsönözve. „Büszkék vagyunk arra is, hogy az elmúlt két évben kiírt Legjobb Női Munkahely pályázatunknak köszönhetően már nemcsak a kormányzattal, hanem a vállalati szférával is jó kapcsolatot építettünk ki, és elértük, hogy ma Magyarországon érje meg jó női munkahelynek lenni" - mondta Ferenczi Andrea.
Az MNKSZ elnöke külön kiemelte és megköszönte a Külügyminisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium segítségét az eddigi projektek során, beleértve az Összefogás egy jobb világért konferencia lebonyolításában nyújtott segítséget is.

Horváthné dr. Fekszi Márta, a Külügyminisztérium kabinetfőnöke beszéde előtt gratulált a Szövetségnek a Magyarországon a nonprofit szervezetek közül elsőként elnyert ECOSOC konzultatív státuszhoz, majd ismertette hazánk szerepét és tevékenységét az ENSZ-ben. „A multilaterális diplomácia fórumai közül az ENSZ kiemelten fontos - mondta a kabinetfőnök -, ugyanis lehetővé teszi, hogy Magyarország földrajzi és politikai befolyásánál nagyobb szerepet töltsön be nemzetközi szinten".
Az immár 192 tagországot számláló ENSZ 1945-ös alapítása óta az ezredforduló után megérett a reformra - mondta dr. Fekszi Márta. A tagországok 2005 szeptemberében hitet tettek a változás mellett, hogy egyrészt hatékonyabb eszközök álljanak rendelkezésre az ENSZ alapokmányában lefektetett egyetemes célok megvalósítása érdekében, másrészt hogy ne tevődjön aránytalan hangsúly a Biztonsági Tanácsbeli tagságra és a vétójog birtoklására. 2006-tól megkezdte munkáját az Emberjogi Tanács is, melynek 2009. június 19-étől 3 évig Magyarország is tagja - mondta el dr. Fekszi Márta. Ezenkívül hazánk a válság sújtotta térségek segítésében is részt vesz, békefenntartóink például jelenleg Cipruson és Libanonban is állomásoznak. 2003 óta donor ország Magyarország, hozzájárulva a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósításához, többek között a demokráciaépítés, az oktatás, az egészségügy fejlesztéséhez a fejlődő országokban. Hazánk továbbá kétszer is otthont adott a 2008-ban indult Emberjogi Konferenciasorozatnak, melynek során tematikus és regionális kérdések kerülnek megvitatásra.
Dr. Fekszi Márta kiemelte a női érdekekért folyó küzdelem elsődleges fontosságát: „A nemek közti esélyegyenlőség mindenki közös érdeke, melynek eléréséhez további gazdasági és politikai lépésekre van szükség, hiszen vannak e téren 40 éve fennálló problémák". „Nem fogadhatjuk el - tette hozzá a kabinetfőnök asszony -, hogy a válságra hivatkozva csökkenjenek a források a női esélyegyenlőség megvalósítására".
Az ENSZ-en belül maga a 3000 nem kormányzati szervezettel konzultáló ECOSOC is megreformálásra került 2005-ben, tudtuk meg dr. Fekszi Mártától, melynek során megújult napirendet kapott és új funkciókkal bővült. A közelmúltban Genfben zajlott ECOSOC konferencián prioritásként tárgyalták a válság eddigi és várható következményeit, különös tekintettel az egészségügyi és a társadalmi esélyegyenlőtlenségeket érintő hatásokra, melyeket illetően a nők hátrányos helyzete újból megerősítésre került. A genfi konferencián ezért megfogalmazták egy megújult multilateralizmus működésbe lépésének szükségességét.

Dr. Hanifa Mezoui, az ENSZ és az ECOSOC állandó képviselője, a konferencia díszvendége előadásában a nők nemzetközi helyzetéről, érdekérvényesítési lehetőségeikről és a döntéshozatali folyamatokban betöltött szerepükről beszélt. „A pénzügyi válság kiemelt aktualitást adott a nők helyzetéről való tanácskozásnak, különös tekintettel arra, hogy mi történik a nőkkel a munkaerőpiacon" - mondta Ms. Mezoui. A szakértő hozzátette: „A válság rengeteg országban visszavetette a kitűzött fejlesztési célokat és sajnos a nők helyzetét is, ezért most még fontosabb a Millenniumi Fejlesztési Célok elérése, hogy ezáltal a nők helyzetén is javítsunk". A nők helyzete az ENSZ-ben kiemelt téma, ezért is alapította meg az ECOSOC 1946-ban a Nők Helyzetének Bizottságát (Commission on the Status of Women). Az NHB egy globális policy irányelveket kidolgozó testület, mely teljes mértékben a nők érdekeinek érvényesítéséért küzd. Az NHB legutóbb márciusban ülésezett a nők és férfiak közti egyenlő felelősségmegosztás témájában. Számos feladata közül az NHB az 1995-ös IV. Női Világkonferencia során kitűzött 12 pontos cselekvési program megvalósulását is nyomon követi.
„A nők helyzete egy komplex, minden területet, így az egészségügyet, a politikát, az oktatást és a munkaerőpiacot is érintő ügy" - jelentette ki Ms. Mezoui. Különösen érzékeny terület az egészségügyi ellátás, mondta az ENSZ szakértő, hiszen az esélyegyenlőtlenségek következtében világszerte számos nő nem tudja igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat, veszélyeztetve ezáltal nemcsak saját maga, hanem gyermekei és családja egészségét is.
Mint ahogy arra dr. Hanifa Mezoui rámutatott, a nők helyzete közvetlenül összefügg néhány Millenniumi Fejlesztési Céllal, név szerint a következőkkel: az anyák egészsége, a gyermekek egészsége, nemek közi esélyegyenlőség, AIDS elleni küzdelem, univerzális oktatás, a szegénység és az éhínség felszámolása. A nők helyzetének javítása tehát elengedhetetlen a Millenniumi Fejlesztési Célok eléréséhez, melynek érdekében az ENSZ-nek, a kormányoknak, a civil szférának és a privát szektornak összehangoltan együtt kell működnie." „Aggasztó mértéket öltő pénzügyi világválsággal nézünk szembe - fejtette ki Ms. Mezoui -, amely szociális értelemben is negatív következményekkel jár, és sok fejlődő ország stabilitását veszélyezteti. A nőknek ezért teljes jogúan részt kell venniük a döntéshozatali folyamatokban, hogy a válság megszüntetése érdekében kidolgozott stratégiákban a gender szempontok is érvényesüljenek". A gazdasági és pénzügyi szektorban a nők máig nagyon csekély beleszólással rendelkeznek: az európai pénzügyi szabályozó intézményekben a nők reprezentációja kisebb mint 5%. Az EU-s tagállamok összes központi bankjának férfi a vezetője, míg a legfőbb pénzügyi döntéshozó szervezetek kulcspozícióiban mindössze 17% a nők aránya.
Mezoui asszony ezt követően méltatta a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetséget mint a női karrierlehetőségek és esélyegyenlőség előmozdításáért a jogalkotók, a kormányzat, a civil és a vállalati szféra, valamint a tudományos élet közti párbeszédet sürgető szervezetet, amely tréningekkel, konzultációs lehetőségekkel, konferenciákkal és képzésekkel segíti a nőket karrierjük során. Az ENSZ és az ECOSOC állandó képviselője szintén elismerően szólt mind a magyar kormány, mind az Európai Unió nőket segítő programjairól.
Ms. Mezoui a jövőre nézve célként jelölte meg a gender szempontokat figyelembe vevő fiskális politika és döntéshozás népszerűsítését, a női és férfi szerepekről vallott sztereotipikus nézetek felszámolását, a gender mainstreaming gyakorlatban való alkalmazását a döntéshozatali folyamatokban, illetve a már létező helyes irányelveknek a való életbe történő átültetését és betartását.

Dr. Gurmai Zita, az EP Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának alelnöke hivatalos elfoglaltságai miatt nem lehetett jelen a rendezvényen, így üzenetét kabinetfőnöke, Benedek Attila adta át a résztvevőknek. Üzenetében a képviselő asszony az Európai Unión kívüli országokkal való együttműködésre szólított fel, melyben a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség közreműködésére is számít. Ezenkívül, mint elhangzott, meghívta az MNKSZ-t a Parlament plenáris nyitóülésére.

Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke a világgazdasági válság természetéről és ezzel összefüggésben a nők helyzetéről beszélt. Mint mondta, egyidejűleg többféle válság is tapasztalható: pénzügyi, ökológiai, élelmezési, energiaválság, illetve egy mély és tartós szociális válság. E válságok visszavetették a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósításának ütemét - summázta dr. Hanifa Mezouiéval egybehangzó véleményét Simai Mihály. „A világot harmincezer milliárd dollár értékben érték anyagi veszteségek - mondta az akadémikus -, mely nagyságrendileg ugyanannyi, mint tavaly a világ össztermelésének fele." A hosszútávú társadalmi válság része a foglalkoztatási válság is: a 2000 és 2050 között születetteknek csak töredéke lesz a munkaerőpiacon - tette hozzá. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerint a válság miatt ötvenmillió munkaalkalom tűnik el, melynek közel a fele Kínában már meg is szűnt. „Még ha meg is indul a fejlődés, az nem javít egyből a munkanélküliségen, mert ahhoz még plusz 5-6 év kell" - mondta Simai Mihály. Ami hazánkat illeti, eddig több férfi vesztette el az állását mint nő, mivel főként a többségében férfiakat foglalkoztató vállalatok kényszerültek elbocsátásokra, valamint a nők foglalkoztatottsága eleve nagyon alacsony: a munkaképes nők csak mintegy fele dolgozik. A jelen helyzetben a fiataloknak is nagyon nehéz a munkaerőpiaci helyzete - hívta fel rá a figyelmet Simai Mihály -, és főleg az alacsony végzettségűeké. Simai Mihály hozzátette: a fiatal lányok különösen veszélyben vannak, ezért is kiemelten fontos a lányok képzése, amitől nagymértékben függ a családok jövője is. Az akadémikus felhívta továbbá a figyelmet a női esélyegyenlőség terén előttünk álló számos elvégzendő feladatra, beleértve a roma nők képzését is.

Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára a minisztériumnak az ENSZ gender-tevékenységéhez kapcsolódó feladatairól beszélt. Az állam feladata a jogbiztonság és az esélyegyenlőség megteremtése, illetve a hátránnyal élők integrálása a társadalomba - jelentette ki előadása elején Rauh Edit. A szakpolitika feladatát a szakállamtitkár asszony abban látja, hogy rendszerszerű változásokat érjen el, amelyek aztán normává válhatnak. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumon belül a gender-kérdéssel a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Osztály foglalkozik, melynek munkacsoportjai az Európai Bizottság által meghatározott 2006-2010-es esélyegyenlőségi ütemterv megvalósításán dolgoznak. A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Osztály egyik prioritása a gender mainstreaming stratégia alkalmazása a kormányzat minden ágazatában a döntések előkészítésénél. „Voltak e téren hiányosságok, az államigazgatásban nem tudjuk még horizontálisan alkalmazni - mondta el Rauh Edit -, viszont elkezdtük már a képzéseket annak érdekében, hogy ez normává váljon". Rendszerszerű beavatkozást jelent az is, hogy ha valaki köztisztviselő akar lenni, ma már a vizsgán találkozik társadalmi egyenlőség témakörrel is. Egy másik prioritás a családon belüli erőszak kérdése, melynek terén pozitív előremozdulás a régiós krízisközpontok és titkos menedékházak létrejötte, valamint egy állandóan hívható telefonvonal létesítése. „A távoltartás intézménye ugyanakkor még nem tökéletes" - tette hozzá Rauh Edit. Az emberkereskedelem megelőzésének tekintetében a minisztérium a New York-i Egyezménynek megfelelően dolgozik, és a prostitúció kérdésében a prevenciót szorgalmazza. Jogszabályi viszonylatban a minisztérium Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Osztálya a 2003-as egyenlő bánásmódról szóló törvényt tekinti mérvadónak, ezenkívül számot kell adnia a IV. Női Világkonferencián megfogalmazott 12 cselekvési pont megvalósítása terén elért eredményekről, valamint 4 évente jelentést kell készítenie a Nők Elleni Diszkrimináció Minden Formájának Megszüntetése Konvenció (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)) megvalósításáért tett lépésekről.

Az előadásokat követően Bárány Ibolya, a HUN-IDA Kht. ügyvezetője ismertette a Külügyminisztérium végrehajtó intézményeként működő Kht. feladatait a követendő példák és gyakorlatok globális terjesztése és kapcsolódó képzések megtartása terén, majd felkérte dr. Hanifa Mezoui asszonyt, hogy adjon útmutatást a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség és partnerei számára az újonnan elnyert ENSZ-ECOSOC konzultatív státusszal járó lehetőségekkel és feladatokkal kapcsolatban.
„A státusz elnyerése egy civil szervezet számára olyan, mint egy születési bizonyítvány: a legitimációnak egy új, magasabb fokára lép általa" - mondta Ms. Mezoui. A státusz révén különféle ENSZ-hez kötődő információs forrásokat használhat egy civil szervezet, számos új lehetősége nyílik az információcserére a tagállamokkal és más nonprofit szervezetekkel, illetve részt vehet rangos kormányközi konferenciákon, melyeken akciócsoportokat alakíthat más civil szervezetekkel. Emellett az ECOSOC számít az akkreditált civil szervezetek segítségére releváns témákat érintő hazai és nemzetközi akciótervek kidolgozásában és rendszeres jelentések megfogalmazásában, melyeket a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetségnek a Nők Helyzetének Bizottságához (Commission on the Status of Women) kell 4 évente tennie. Az akkreditált civil szervezeteket a státusz egyúttal feljogosítja a genfi közgyűléseken való felszólalásra, mely nyilatkozatokat hat különböző nyelvre fordítják le.

Az Összefogás egy jobb világért konferencia és tanácskozás Széles Izabella, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség tagja lehengerlő énekes produkciójával zárult. Az előadást követően zárt körű fogadásra került sor, melynek nyitányaként Simon Eszter, a Serena Hastánciskola tanára és szólistája adott elő egy látványos táncos produkciót.

  
tuzla

be the change

TRAME

ENSZ hírek

mnksz15
 
 
   
Az MNKSZ honlapjainak fejlesztését és karbantartását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja