IndexEmail
English          
Keresés
 
www.magyarnok.hu | www.marciusafogyatekossaggalelonoke.hu | www.legjobbnoimunkahely.hu | www.zsidonok.hu | www.visegradwomen.net
 
 

nea emetEMPLOYMENT WEEK BRÜSSZELBEN 2010. NOVEMBER 24-25-ÉN

http://www.noikarrier.hu/kepek_th/th_awcdh_28.jpg

http://www.noikarrier.hu/kepek_th/th_awcdh_29.jpg


Ferenczi Andrea részt vett  Brüsszelben az AGE Platform Europe képviseletében és megbízásából az Employment Week rendezvényen, amely az európai  foglalkoztatáspolitika évente megrendezett kiemelkedő szakmai eseménye.

Az Európát is sújtó demográfiai kihívással összefüggésben az egyik legfontosabb témája volt az eseménynek az idősek foglalkozatása és képzésük. Ezzel kapcsolatban érdekes odafigyelni az EurActiv cikkére, amelyből idézünk:
„Az EU új növekedési stratégiája szerint az uniós tagállamok a foglalkoztatási arány növelése mellett is hitet tettek. A felmerülő kihívásokra eddig az Unió még nem adott egységes választ, azonban az időskori munkavállalók képzését kiemelt prioritásként kezeli.”
A teljes cikket mellékeljük:

Európa készül a „baby-boomerek” nyugdíjazására - EurActiv Cikk Letöltése


Nem szokatlan, hogy amerikai szervezetek igyekeznek befolyásukat és módszereiket kiterjeszteni európai szinten is. A mostani foglalkoztatási konferencia fő szponzora nem először volt az amerikai nyugdíjasok szervezete, az AARP. Amerikában az időskor már régen nem a nyugdíjról szól, erről szólt az AARP képviselőjének előadása is, amely tanulságos HR módszereket ajánlott a cégeknek idősebb munkavállalók toborzása és megtartása érdekében. Ennek tükrében büszkén mutatták be az „AARP Best Employers for Workers Over 50 Award” (Legjobb munkaadók 50 év feletti munkavállalóknak díj) kezdeményezésüket, amelyet Európára is kiterjesztettek, és már több német vállalat is részesült a kitüntetésben, akiket szintén megismerhettünk a konferencián, mint jó példákat.
Az amerikai foglalkoztatási mutatókat mi csak irigyelhetjük, ezért a jelenlegi gazdasági helyzetben már az EU sem kerülheti el sokáig az eddig „szociális ügyek” immár „amerikai típusú” üzletorientált kezelését.
Ezzel összhangban több európai előadó is hangsúlyozta, és ez eddig nem volt megszokott egy európai uniós konferencián, hogy az idősek foglalkoztatása az egy „business case”, és az élethosszig tartó tanuláshoz képzéshez való jogot biztosítani kell a számukra, mert ez üzleti érdek, és az idősek képzésére új módszereket kell alkalmazni.

Szintén üzletorientált akcióra készül a brit kormány, mivel az eddig megszokott szociális juttatásokra már nincs pénz, erről szólt Adam Sharples, a brit Munkaügyi és Nyugdíjügyi Minisztériuma keretében működő Foglalkoztatási Csoport vezérigazgatója előadásából. Az idén tavasz / nyár környékén induló programban a foglalkoztatási gondok megoldására egy mérhető, hatékony módszert dolgoznak ki, és eredményorientált piaci szereplőket vonnának be a munkaközvetítésbe.

A magyar helyzethez nagyon hasonló problémaként jelentkezik Európa szerte a pályakezdő fiatalok munkanélkülisége, és ez sajnos mind a képzetlen mind az egyetemről kikerülő fiatalokra érvényes. Ezzel kapcsolatban, mint megoldások merültek fel a gyakorlati képzés (munkahelyen) fontossága párhuzamosan a felsőfokú képzéssel valamint a szakképzés és felsőfokú képzés összehangolása és átjárhatósága.

Ehhez a témához kapcsolódóan az  Employment Week egyik kísérő eseménye keretében mutatták be a Generation Europe Alapítvány és a FutureWork Fórum kutatási projektjét, amely arra kereste a választ,  hogyan látják az európai fiatalok a elhelyezkedési lehetőségeiket és mit  várnak a potenciális munkaadóiktól a munkakörülmények vonatkozásában.

A rendezvényen bemutatkozhatott az a 3 fiatal is, akik a felmérés keretében benyújtott pályázati esszéjükben a legérdekesebb válaszokat adták a felmérés végén közölt nyitott kérdésekre: ezek az európai fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítására és a következő generáció számára biztosítható fenntartható, értelmes munkalehetőségekkel foglalkoztak.

Andor László az Európai Bizottságon belül a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Összetartozás témákért felelős biztosa, a konferencia összegzése keretében elhangzott előadásban hangsúlyozta, hogy a foglalkoztatás egyik kulcsfontosságú prioritás az EU számára. Az EU foglalkoztatás ügyi miniszterekkel folytatott legutóbbi találkozóján is központi téma volt az EU-ban jelentkező munkaerő-piaci kihívások rövid-és középtávú kezelése.

Beszédéből kiragadunk néhány gondolatot:
Nyilvánvaló, hangsúlyozta, hogy rövidtávon a válságból való kilábalásra és az ösztönző intézkedések megszüntetésére kell összpontosítani. Ez lehetővé teszi, hogy középtávon visszatérjünk az Európai Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott strukturális munkaerő-piaci reformokra.
A munkaerő piaci támogatások csökkentésével és a támogatási idő lerövidítésével kapcsolatban óvatosságra intett, mert ez veszélyeztetheti a jövőbeli pozitív foglalkoztatási és növekedési esélyeket. Nem szabad, hogy feladjuk a társadalmi kohéziót és a hosszútávon megfelelő és fenntartható jóléti rendszereket.

Ehelyett három lehetséges intézkedésre hívta fel a figyelmet Andor László biztos a válságból való kilábalás érdekében:
Először is, a rövidített munkaidőt meg kell szüntetni, ahogy tapasztalható a fellendülés.  Emellett a meglévő intézkedéseket kell hatékonyabbá tenni.
Másodszor, a foglalkoztatási támogatásokat célzottabban, hatékonyabban kell felhasználni.
Harmadszor, a munkanélküli segély tekintetében meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a jövedelempótló támogatás és az egyéneket munkakeresésre ösztönző módszerek között.

Végezetül hangsúlyozta: „az Európa 2020 a helyes stratégia a valós gazdasági, társadalmi és területi kohézió elősegítése érdekében, hogy minden európai tudja kihasználni az Európai Unió nyújtotta előnyöket.”

Az  MNKSZ a női foglalkoztatás bővítése, az esélyegyenlőség fokozottabb érvényesülése érdekében kiemelt magyar munkaadók közvetlen bevonásával, a foglalkoztatás bővítésében és az esélyegyenlőség megteremtésében tenni tudó döntéshozókkal és szervezetekkel közösen (Kormány, Parlament, EU, gazdasági szféra, tudományos szféra, civilek, média) eszmecsere-fórumokat hozott létre és működtet. Céljuk, hogy nemcsak magyar, hanem európai uniós és ENSZ szinten is szerepet vállaljanak, tudásukkal, tapasztalataikkal hozzájáruljanak a foglalkoztatás területén jelentkező problémák kezeléséhez. Felkészültek egyes speciális foglalkoztatási kérdésekben: nők, idősek, idősek képzése, active ageing, pályakezdők, fogyatékossággal élők, stb.


 
wfc


fahidi

 
 
   
Az MNKSZ honlapjainak fejlesztését és karbantartását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja